urnový hrob urna pohreb kamenár náhrobný kameň urnová stena urnové steny urnový nýhrobok Elektrifikácia kolumbária a urnovej steny

Elektrifikácia kolumbária a urnovej steny.

Elektrifikácia kolumbária a urnovej steny – tento pojem znamená využitie solárnych panelov na výrobu elektrickej energie. Elektrina následne rozsvieti svetielka urnového lampášu na urnovej doske. Technológia, o ktorej píšeme je ekologická a udržateľná. Využíva obnoviteľný zdroj energie – slnečné svetlo. Spoločnosť modual.eu v súčasnosti buduje kolumbáriá, urnové steny a urnové hroby, ktoré sú dôstojným a estetickým miestom na ukladanie urien.

Solárne panely na  kolumbáriách najčastejšie nájdeme na strechách a umožňujú využitie slnečnej energiu na výrobu elektrickej energie. Vytvorenú energiu potom využijeme na osvetlenie svetielka urnového lampášu na urnovej doske. Takto dokážeme zabezpečiť dostatočné osvetlenie v priestore, kde sú uložené urny s popolom zosnulých.

V Urnovom háji v meste Nové Zámky použili práve takéto riešenie ako prvý na Slovensku. Ich kolumbárium a urnové steny „vytvárajú“ vlastnú elektrinu. Elektrina slúži na osvetlenie svetielok na urnových doskách. Tento spôsob využitia slnečnej energie pomáha nielen udržiavať čistotu a ochranu životného prostredia, ale aj znižuje náklady na prevádzku a údržbu kolumbária a urnových stien.

urnový hrob urna pohreb kamenár náhrobný kameň urnová stena urnové steny urnový nýhrobok Elektrifikácia kolumbária a urnovej steny

Elektrifikácia kolumbária a urnovej steny predstavuje veľmi dobré riešenie. Je to z dôvodu, že dokáže účinne využiť obnoviteľné zdroje energie a prispieť k udržateľnému vývoju.

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://urnovyhaj.sk/. 

Prinášame vám aktuality zo sveta cintorínskej architektúry s dôrazom na urnové systémy ako kolumbárium, urnová stena alebo urnový hrob. Účelom správ je poskytovať vecné a aktuálne informácie o udalostiach, problémoch a vývoji, ktoré sú relevantné pre verejnosť. Moderné urnové háje, kolumbáriá alebo urnové steny predstavujú jedinečný, dôstojný spôsob uloženia pozostatkov zosnulých. Prinášame Vám nový pohľad na cintoríny a architektúru urnových hájov a urnových stien.

#kolumbárium #urnová stena #kremácia #krematórium #pohreb #urna #urnová bunka #modu-al #kamenár #kamenárstvo #náhrobný kameň
 

Jedným z faktorov je, že kremácia sa stáva stále viac prijateľnou a bežnou formou pohrebu. Mnohé krajiny a kultúry, ktoré v minulosti preferovali tradičné pochovávanie v zemi, teraz tiež akceptujú kremáciu ako platnú formu pohrebu. V niektorých krajinách už prevažuje počet kremácií nad počtom tradičných pohrebov v zemi.

Zdieľať:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Sledujte nás

Najnovšie aktuality

Podobné články

cintorín, urnové miesto, urnový háj, urnová stena, urna, spopolnenie, krematórium, urnový hrob, kamenárstvo,

Zelené strechy

Jedným z faktorov je, že kremácia sa stáva stále viac prijateľnou a bežnou formou pohrebu. Mnohé krajiny a kultúry, ktoré v minulosti preferovali tradičné pochovávanie v zemi, teraz tiež akceptujú kremáciu ako platnú formu pohrebu. V niektorých krajinách už prevažuje počet kremácií nad počtom tradičných pohrebov v zemi.

urnový hrob urna pohreb kamenár náhrobný kameň urnová stena urnové steny urnový nýhrobok Elektrifikácia kolumbária a urnovej steny

Elektrifikácia kolumbária a urnovej steny.

Jedným z faktorov je, že kremácia sa stáva stále viac prijateľnou a bežnou formou pohrebu. Mnohé krajiny a kultúry, ktoré v minulosti preferovali tradičné pochovávanie v zemi, teraz tiež akceptujú kremáciu ako platnú formu pohrebu. V niektorých krajinách už prevažuje počet kremácií nad počtom tradičných pohrebov v zemi.

Posledné miesto odpočinku Karla Gotta urnový háj kolumbárium urnová stena urnový hrob cintorín, urnové miesto, urnový háj, urnová stena, urna, spopolnenie, krematórium, urnový hrob, kamenárstvo,

Posledné miesto odpočinku Karla Gotta

Karel Gott bol český spevák, ktorý bol známy v Českej republike, ale aj vo svete. Narodil sa v roku 1939 v Plzni. Jeho spevácka kariéra začala v 60. rokoch minulého storočia a postupne sa stal jedným z najpopulárnejších spevákov v histórii českej hudby.

cintorín, urnové miesto, urnový háj, urnová stena, urna, spopolnenie, krematórium, urnový hrob, kamenárstvo,

Trendy vo svete – Urnový háj Slovensko

Priznajme si to, žijeme uponáhľanú dobu. Životný štýl, ako aj väčšia migrácia mladých ľudí, či už za štúdiom, alebo prácou, nútia aj nás zamyslieť sa, kto sa o „veľké“ hrobové miesta rodinných príslušníkov bude v budúcnosti starať, čistiť ich a ošetrovať.