cintorín, urnové miesto, urnový háj, urnová stena, urna, spopolnenie, krematórium, urnový hrob, kamenárstvo,

Zelené strechy

Zelené strechy na cintoríne. Cintorín v Nových Zámkoch má niečo výnimočné. Stal sa prvým cintorínom na Slovensku s touto novinkou.

Cintorín v Nových Zámkoch má niečo jedinečné a výnimočné, čím sa stal prvým cintorínom na Slovensku s touto novinkou. Kolumbárium v urnovom háji cintorína má ekologickú, zelenú strechu. Je to pilotný projekt, v skúšobnej fáze, ktorý bol prijatý s veľkým nadšením a očakávaním, pretože zelene strechy a steny majú mnoho výhod, ktoré z nich robia zaujímavú a udržateľnú alternatívu k bežným strechám a stenám. Jednou z hlavných výhod je schopnosť znižovať teplotu vo vonkajšom prostredí. Zelené strechy a steny dokážu absorbovať slnečné žiarenie a znižovať jeho dopad na okolitú zem, čo znižuje tepelnú záťaž v meste a v neposlednom rade zlepšujú kvalitu ovzdušia v okolí.

cintorín, urnové miesto, urnový háj, urnová stena, urna, spopolnenie, krematórium, urnový hrob, kamenárstvo,

Nové Zámky sa však nezameriavajú len na ekologické výhody. Mesto je presvedčené, že zelená strecha na urnových hájoch bude príjemným miestom pre návštevníkov, ktorí si tam môžu oddýchnuť a relaxovať v príjemnom prostredí. Zelené strechy tiež pridávajú estetickú hodnotu a zlepšujú celkový vzhľad priestoru. Správca cintorína dúfa, že tento nový projekt prispeje k ochrane prírody a vytvoreniu udržateľného prostredia pre budúce generácie.

#kolumbárium #urnová stena #kremácia #krematórium #pohreb #urna #urnová bunka #modu-al #kamenár #kamenárstvo #náhrobný kameň
 

Zdieľať:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Sledujte nás

Najnovšie aktuality

Podobné články

cintorín, urnové miesto, urnový háj, urnová stena, urna, spopolnenie, krematórium, urnový hrob, kamenárstvo,

Zelené strechy

Jedným z faktorov je, že kremácia sa stáva stále viac prijateľnou a bežnou formou pohrebu. Mnohé krajiny a kultúry, ktoré v minulosti preferovali tradičné pochovávanie v zemi, teraz tiež akceptujú kremáciu ako platnú formu pohrebu. V niektorých krajinách už prevažuje počet kremácií nad počtom tradičných pohrebov v zemi.

urnový hrob urna pohreb kamenár náhrobný kameň urnová stena urnové steny urnový nýhrobok Elektrifikácia kolumbária a urnovej steny

Elektrifikácia kolumbária a urnovej steny.

Jedným z faktorov je, že kremácia sa stáva stále viac prijateľnou a bežnou formou pohrebu. Mnohé krajiny a kultúry, ktoré v minulosti preferovali tradičné pochovávanie v zemi, teraz tiež akceptujú kremáciu ako platnú formu pohrebu. V niektorých krajinách už prevažuje počet kremácií nad počtom tradičných pohrebov v zemi.

Posledné miesto odpočinku Karla Gotta urnový háj kolumbárium urnová stena urnový hrob cintorín, urnové miesto, urnový háj, urnová stena, urna, spopolnenie, krematórium, urnový hrob, kamenárstvo,

Posledné miesto odpočinku Karla Gotta

Karel Gott bol český spevák, ktorý bol známy v Českej republike, ale aj vo svete. Narodil sa v roku 1939 v Plzni. Jeho spevácka kariéra začala v 60. rokoch minulého storočia a postupne sa stal jedným z najpopulárnejších spevákov v histórii českej hudby.

cintorín, urnové miesto, urnový háj, urnová stena, urna, spopolnenie, krematórium, urnový hrob, kamenárstvo,

Trendy vo svete – Urnový háj Slovensko

Priznajme si to, žijeme uponáhľanú dobu. Životný štýl, ako aj väčšia migrácia mladých ľudí, či už za štúdiom, alebo prácou, nútia aj nás zamyslieť sa, kto sa o „veľké“ hrobové miesta rodinných príslušníkov bude v budúcnosti starať, čistiť ich a ošetrovať.